top of page

PROCESS

บริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ตามความต้องการของท่าน ด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม

สามารถกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ กรณีลูกค้ามีสูตรของตนเอง

หรือพัฒนาสูตรใหม่ ลูกค้าแจ้งรายละเอียด พร้อมทั้งลักษณะ

หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

STEP เลือกสูตรที่ต้องการสร้างแบรนด์

ทีมฝ่ายขายจะทำการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสารสกัด

รวมถึงการสอบถามความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก

ว่าลูกค้าต้องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทใด

------------------------------------------------

STEP Approve ใบเสนอราคาพร้อมชำระเงินมัดจำ

เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะสร้างแบรนด์กับ BKCN ทีมฝ่ายขายจะทำใบเสนอราคา

พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าชำระมัดจำค่าสินค้าก่อนเริ่มสั่งผลิต

------------------------------------------------

STEP 3 ดำเนินการจดแจ้ง + ออกแบบแพคเกจจิ้ง

ดำเนินการจดแจ้งอย. ภายใต้ชื่อแบรนด์ของลูกค้า

พร้อมงานออกแบบแพ็คเกจจิ้ง โดย BKCN จะมีรูปแบบมาตรฐานของกล่อง

การสกรีน และสติกเกอร์ ให้ลูกค้าเลือก (สามารถปรับเปลี่ยนได้)

------------------------------------------------

STEP ดำเนินการผลิต 30 วัน

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งผลิตสินค้าครั้งแรกกับ BKCN จะใช้ระยะเวลา 30 วัน

และในกรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งรอบต่อไปจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน

------------------------------------------------

STEP 5 ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ลูกค้าทำการชำระเงินส่วนที่เหลือของจำนวนเงิน

ที่ต้องชำระทั้งหมดตามใบเสนอราคาเพื่ออนุมัติการจัดส่ง

------------------------------------------------

STEP จัดส่งสินค้า

ทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้นัดหมายไว้

คุณภาพมั่นใจ ตรงต่อเวลา ไม่พลาดทุกโอกาสทางธุรกิจของคุณ

bottom of page